Gereed: Waterafvoer bij het kindertehuis in Avadi. 2e project Safe & Clean

In het kindertehuis te Avadi, ons eerste project in 1992, verblijven 49 meisjes.

Al geruime tijd zorgt hevige regenval jaarlijks voor wateroverlast op het laagste deel van het terrein, waar zich de toiletten en wasgelegenheden bevinden. Daarnaast vindt de afvoer van de wasgelegenheid plaats op het terrein van de buren, die hebben aangegeven dit niet langer te dulden. Deze afvoer moet dus op het eigen terrein worden gerealiseerd, evenals het opvangen en afvoeren van het regenwater.

Daarvoor is een plan gemaakt dat voorziet in goten met het juiste afschot, die het water op een zogenaamde zakput lozen. (Een zakput is een put, in dit geval van 3,00 m diep en een doorsnede van eveneens 3,00 m en voorzien van een deksel met mangat. Openingen in de putwand moeten ervoor zorgen dat het water door de gaten in de ondergrond verdwijnt en voor zover dit niet het geval is door een pomp met vlotter naar de riolering buiten het terrein wordt gepompt).

Verder moet een te verhogen drempel zoveel mogelijk water keren en een betonwand zorgen voor de waterdichtheid van de buitenmuur.

Tenslotte lekt het dak van het toiletgebouw, dit dient gerepareerd te worden.

Het project is in augustus 2020 gegund aan de aannemer. Op 3 november werd het bouwkundige deel gereed gemeld. Wat nog ontbrak was een motor voor de pomp, die nog in bestelling was. Deze is in december geleverd.

De totale kosten waren €9.000.

Lees hier het eindverslag

We hebben als stichting Thomasbouwprojecten al een hele bouwgeschiedenis op deze locatie.

Op deze bladzijde vindt u alle informatie over de eerdere projecten (Nr 1, 60 en 95 ) en de geschiedenis van de school