Gereed. Uitbreiding van het college in Singampunari

In september 2016 is de door ons gebouwde vleugel van het College for Arts and Sciences in Singampunari opgeleverd.

Gezien de verwachte instroom van studenten de komende jaren is er behoefte het gehele Collegegebouw in 2020 uit te breiden van 2 naar 3 verdiepingen.

Het College is met name bedoeld voor kansarme meisjes en jonge vrouwen uit de plattelandsomgeving van Singampunari (gelegen in  de Tamil Nadu provincie in Zuid-India). Deze opleidingen geven aan de bedoelde groep meisjes een heel goede kans om werk te vinden en daarmee voor henzelf en hun familie een beter bestaan op te bouwen.

werk aan het college is gestart 640-480.jpg

Nadat ook de nodige onderwijsvergunningen afgegeven waren is in juni 2017 gestart met een eerste lichting van 100 studenten, verdeeld over de studierichtingen Tamil, English, Mathematics, Computer Science en E-Commerce.

In het collegejaar 2018-2019 zijn daar 125 nieuwe eerstejaars studenten bijgekomen, en zijn er ook 2 studierichtingen toegevoegd te weten Physics en Chemistry. Zie ook de website: https://stjosephwc.com/

Inmiddels is er ook een student hostel-gebouw gerealiseerd met een capaciteit van 100 studenten.

De kosten van het college bedroegen meer dan € 150.000 en zijn volledig door een sponsor van de Stichting Thomas Bouwprojecten gedragen. De sponsor die dit college heeft helpen realiseren is ook nu bereid aan deze uitbreiding bij te dragen. Dit gaat om een extra bedrag van € 80.000

Het college betreft oorspronkelijk 8 klaslokalen en bijbehorende dienstruimtes. Daar worden nu 4 extra klaslokalen aan toegevoegd.

In augustus 2021 is de nieuwe verdieping gereed en kan meteen in gebruik worden genomen bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Bekijk de filmpjes die gemaakt zijn bij de "blessing" op 6 november

https://youtu.be/uk05QPEkjjY

https://youtu.be/9S9PInL_bOQ

https://youtu.be/A6vMqThnH1c

Klik hier voor het eindrapport van zowel de bouw van het college als ook van de nieuwe verdieping

Ook in 2009 bouwde onze Stichting al in Singampunari.

Klik hier voor de overzichtspagina van al onze projecten hier.