Gereed: Renovatie en nieuwbouw van de R.C.M. School voor 430 kinderen in Walajabad

Walajabad ligt in de deelstaat Tamil Nadu, 15 km van de tempelstad Kancheepuram. Het is een landelijk dorp waar de ongeveer 15000 inwoners van zeer lage inkomens rond moeten komen.

De Tamil Medium school van de zusters Franciscanessen van St. Joseph bestaat uit een onderbouw (groep 1-5) en een bovenbouw (groep 6-10). Het gebouw van de onderbouw huisvestte ruim 150 leerlingen, maar moest door ernstige constructieproblemen buiten gebruik genomen worden. Het onderwijs wordt nu gegeven in een oud gebouwtje, waarin de kinderen in een overvolle ruimte met meerdere groepen hun onderwijs krijgen.

Om meerdere redenen werd gekozen voor nieuwbouw boven reparatie.

Samen met de congregatie gaan we het afgekeurde gebouw vervangen door een nieuw gebouw van twee bouwlagen met elk 3 klaslokalen.

Daarna wordt het oude gebouwtje, waarin nu lesgegeven opgeknapt en uitgebreid met een extra klaslokaal en een toileteenheid.

Lees meer in de projectdocumentatie. 

Bekijk de film en zie hoe de school er nu uitziet.

Verder eist de overheid dat er een afscheiding aanwezig is tussen het terrein van de High-school en de Primary school.
Vanwege deze afscheidingsmuur is het ook noodzakelijk een extra ingang te realiseren met een nieuwe toegangspoort.

Dit project kost naar schatting ruim € 150.000, waarvan een deel door de congregatie zelf gedragen wordt.

Wij willen van onze kant graag door middel van donaties en met uw hulp € 60.000 bij elkaar verzamelen en bijdragen.

Dit is inmiddels, dankzij uw bijdragen, gelukt!!

Inmiddels is midden 2020 het schoolgebouw ontworpen, de aannemer is gekozen de afscheidingsmuur is al gerealiseerd, de extra toegangspoort is gebouwd en het oude schoolgebouw is al afgebroken.

Na wat vertraging vanwege de lock down is in juni de bouw van het schoolgebouw ook daadwerkelijk gestart. Lees hier het tussenrapport.

De bouw vordert goed en de tweede bouwlaag is bijna klaar.

Begin 2021 is er ook gestart met het opknappen en de uitbreiding van het oude gebouwtje.

Uiteindelijk is in september 2021 zowel de nieuwbouw klaar als ook de renovatie van de oud bouw en kunnen de gebouwen feestelijk ingezegend worden.

Lees hier het eindrapport