Maintain & Renovate. Ons nieuwe programma m.b.t. onderhoud

Maintain and Renovate: een nieuw programma

In de afgelopen jaren hebben we onze beperkte middelen bij voorkeur bestemd voor nieuwbouw of uitbreiding van een school of kindertehuis, boven het opknappen en onderhouden van gebouwen. Ook sanitaire ruimtes werden niet altijd standaard meegenomen in een nieuwbouwproject. In ons Safe & Clean programma hebben we deze achterstand ingelopen zodat de gebouwen weer voldoen aan de eisen van de overheid en de wensen van ouders en kinderen.

Wel hebben we diverse kleinere onderhoudsprojecten gedaan, waarvoor we speciaal donaties mochten ontvangen.

In overleg met de leiding van de congregatie hebben we besloten nu voorrang te geven aan noodzakelijk onderhoud van een aantal locaties.

Om de juiste aandacht te geven aan onderhoud, nu en in de toekomst, van de vele locaties hebben we het programma Maintain & Renovate gedefinieerd. Het doel is om niet alleen de grootste onderhoudsachterstand aan te pakken maar ook tot een manier van werken te komen die tijdig en preventief onderhoud mogelijk maakt.

Het programma is conform een van de uitgangspunten van ons beleidsplan, waarin we vastgelegd hebben dat de verantwoordelijkheid voor onderhoud wordt overgedragen aan de zusters.

De Corona periode heeft een groot gat geslagen in de middelen van de congregatie. Vanuit hun verantwoordelijkheid hebben de zusters desondanks aangegeven 50% van de kosten van dit programma te zullen dragen. Het zou geweldig zijn als onze donateurs de overige 50% zouden kunnen realiseren. Ook kunnen we nog putten uit een onderhoudsreserve die tot 2017 opgebouwd werd. Zo zal de congregatie ook in de toekomst onderwijs kunnen geven aan kinderen in goede gebouwen.

Op dit moment zijn er 8 projecten geselecteerd, waarvan de eerste drie al afgerond zijn. De kindertehuizen/kostscholen in Vepery en Avadi zijn al eerste weer helemaal opgeknapt. En in Vegiwada is aan de onveilige situatie die ontstaan was door het omvallen van de compound muur een einde gekomen. In korte termijn is daar en stevige nieuwe muur gebouwd. Onze projectleiders begeleiden ook deze projecten van begin tot eind.

Tijdens zijn reis naar India in mei 2022 heeft onze projectleider Jos Dijkers toestemming verleend aan de aannemer om met een groot onderhoudsproject te starten aan de boarding in P.T. Parru. Ons 4e M&R project.

Door de congregatie is zr. Asha aangewezen als bouwcoördinator en toezichthouder. Recentelijk heeft zij een vervolgstudie gedaan, die zij dit jaar afrondt. Onze projectleiders zullen haar begeleiden bij het opzetten van een meer planmatige aanpak van onderhoud voor alle gebouwen.

Daartoe werken we ook aan een checklist van onderwerpen en aandachtspunten, met tijdsaanduiding (bijv. jaarlijks / halfjaarlijks) die gebruikt moet worden om systematisch de behoefte aan onderhoud per locatie op te nemen en zo een ‘preventief onderhoudsplan” uit te werken. Hiermee wordt voorkomen dat de gebouwen in een slechte staat terecht komen.

Wilt u dat uw donatie ten goede komt van dit Maintain & Renovate programma, vermeld dan “M&R” bij uw overschrijving. Doneren kan altijd via de DONEER - knop op onze website.