Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen!

pagina 2 van de 3

Projectreis Jos Dijkers naar India weer mogelijk

Van 17 mei tot 1 juni was onze projectleider Jos Dijkers in India.

Twee jaar zijn we door de Covid-19 uitbraak niet op bezoek geweest bij de congregatie en bij onze projecten.

Jos had een druk programma en hij heeft geprobeerd alle locaties te bezoeken waar we recent gebouwd hebben. Ook locaties waarvoor plannen bestaan om te bouwen zijn bezocht zodat de mogelijkheden van een eventuele bouw ter plaatse bekeken konden worden.

Lees meer...

Voorstellen nieuw bestuurslid Leo Uittenbroek

We zijn als bestuur heel blij dat het ons gelukt is om de vacature in ons bestuur op te vullen. In onze bestuursvergadering van 10 mei 2022 hebben we een nieuwe bestuurslid benoemd. De heer Leo Uittenbroek wil graag de komende jaren met zijn, in eerdere rollen opgedane kennis en ervaring, een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de stichting.

Lees meer...

Nieuw lid van de Raad van Advies

April 2022

We zijn heel blij dat we de heer George Henkens bereid hebben gevonden om toe te treden tot de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen.

Lees meer...

Het jaarverslag 2021 is definitief

In de bestuursvergadering van 12 april 2022 heeft het bestuur het jaarverslag 2021 vastgesteld.

Op 20 april is de beoordelingsverklaring van de accountant afgegeven. Daarmee is het jaarverslag 2021 nu definitief.

Lees meer...

THOMAS 6 is verschenen

Voor de 6e keer al weer hebben we ons THOMAS magazine uit gebracht met daarin achtergrondverhalen over onze activiteiten en artikelen over zaken die in India spelen.

En natuurlijk ook dit jaar weer verhalen over de impact die Corona heeft in India, bij de zusters en op onze projecten

Lees meer...

De heer Cor Schiebroek overleden

De heer Cor Schiebroek overleden op 6 december 2021. De stichting Thomas Bouwprojecten zal Cor altijd blijven herinneren als een van de grondleggers van ons werk.

Lees meer...

FSJ & The Covid Pandemie

Zr. Shaila heeft ons een inzicht gegeven in de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de congregatie, de leerlingen en de inwoners van de steden en dorpen waar de zusters werkzaam zijn.

Lees meer...

Nieuw lid van de Raad van Advies

Augustus 2021:

We zijn heel blij dat we de heer Niels van den Beucken bereid hebben gevonden om toe te treden tot de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen.

Lees meer...