Projecten

Hieronder vindt U een aantal recente projecten.

Voor eerdere projecten klik hier

In totaal heeft Stichting Thomasbouwprojecten sinds 1992 al voor meer dan 4 miljoen euro aan vele bouwprojecten gerealiseerd.

Klik voor een PDF met het totale overzicht op: Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2023..

Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van alle locaties waar we gebouwd hebben met doorlink mogelijkheden naar beschrijvingen van de locaties en projecten

Middels evaluatie van de grote projecten willen we een beter inzicht krijgen in het bouwproces te India. Aan deze evaluatie doen naast de projectleiders ook het bestuur van de stichting en de zusters in India mee. Door het geven van een waardering aan 16 onderdelen van het bouwproces, zoals bestek, constructie, aannemer en oplevering krijgen we een beter beeld waar we de verbeteringen in ons proces moeten zoeken. Door ook de zusters en mogelijk ook de aannemers in India bij dit proces te betrekken, krijgen zij hierdoor een beter inzicht in de werkzaamheden die wij daar voor hen uitvoeren. Dit alles moet leiden tot een kwalitatief betere en goedkopere bouw van de school- en toiletgebouwen die we bouwen in India..

Bekijk het document met de 16 punten projectevaluatie.

pagina 3 van de 3

Gereed: Waterafvoer bij het kindertehuis in Avadi. 2e project Safe & Clean

In het kindertehuis te Avadi, ons eerste project in 1992, verblijven 49 meisjes.

Al geruime tijd zorgt hevige regenval jaarlijks voor wateroverlast op het laagste deel van het terrein, waar zich de toiletten en wasgelegenheden bevinden. Daarnaast vindt de afvoer van de wasgelegenheid plaats op het terrein van de buren, die hebben aangegeven dit niet langer te dulden

Tenslotte lekt het dak van het toiletgebouw, dit dient gerepareerd te worden

Lees meer...

Gereed: Toiletgebouw Srikalahasti. 1e project Safe & Clean.

Begin 2018 hebben we een uitbreiding van de school in Srikalahasti met 4 klaslokalen in 1 nieuw gebouw opgeleverd. De toiletten van het gehele complex zijn echter ook in deplorabele toestand. Alle voorzieningen moeten vernieuwd worden en de jongens- en meisjestoiletten gescheiden.

Lees meer...

Safe & Clean 9 projecten voor 1500 kinderen.

In de staat Tamil Nadu in India heeft nog altijd 3.5% van de scholen geen toilet en bijna 30% van de toiletten functioneert niet. Ook bij de scholen van de congregatie is er achterstand. In het verleden werd bij de verdeling van beperkte investerings- en onderhoudsmiddelen dikwijls prioriteit gegeven aan goed onderwijs en veilige kindertehuizen boven verbetering van sanitaire voorzieningen Graag willen we de situatie voor die scholen en kindertehuizen waar ernstige gebreken aanwezig zijn in relatief korte tijd met prioriteit verbeteren. Samen met de congregatie hebben we 9 locaties uitgekozen die hiervoor in aanmerking komen,

Lees meer...

Gereed: Renovatie en nieuwbouw van de R.C.M. School voor 430 kinderen in Walajabad

Het schoolgebouw dat deels in gebruik was voor de groepen 1 t/m 5 en deels voor de hogere klassen 6 t/m 10. bleek dusdanige gebreken te hebben dat er instortingsgevaar bestond. Het gebouw is op advies van een van onze projectleiders buiten gebruik gesteld.

De lessen worden nu gegeven in een oud gebouwtje. Hier zitten de kinderen nu bijna letterlijk op elkaar.

We gaan, samen met de congregatie, het afgekeurde gebouw slopen en vervangen door nieuwbouw.

Lees meer...

Gereed. Uitbreiding van het college in Singampunari

In september 2016 is de door ons gebouwde vleugel van het College for Arts and Sciences in Singampunari opgeleverd.

Gezien de verwachte instroom van studenten de komende jaren is er behoefte het gehele Collegegebouw in 2020 uit te breiden van 2 naar 3 verdiepingen.

Dit College is met name bedoeld voor kansarme meisjes en jonge vrouwen uit de plattelandsomgeving van Singampunari (gelegen in  de Tamil Nadu provincie in Zuid-India).

Lees meer...

Chebrolu, ons jublileumproject

1701. De Don Bosco English Medium School in Chebrolu , met 630 leerlingen, 365 jongens en 265 meisjes, had dringend uitbreiding nodig van een drietal leslokalen en een ruimte voor de 22 onderwijzers en drie zusters.

In september 2017, bij het begin van onze jubileumviering, startten wij de wervingscampagne

Door snelle giften konden wij begin 2018 starten met de bouw van een extra verdieping van 3 klaslokalen en een administratie ruimte.

Lees meer...

Andere door ons gerealiseerde projecten

De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft in 1992 haar eerste kindertehuis opgeleverd: Lucia home for Children te Avadi (Tamil Nadu). Sindsdien zijn er vele bouwprojecten gevolgd.

Kaart met locaties gerealiseerde projecten

Onder "lees meer" hebben we een aantal van deze andere projecten uitgelicht:

Lees meer...