Projecten

Hieronder vindt U een aantal recente projecten.

Voor eerdere projecten klik hier

In totaal heeft Stichting Thomasbouwprojecten sinds 1992 al voor meer dan 4 miljoen euro aan vele bouwprojecten gerealiseerd.

Klik voor een PDF met het totale overzicht op: Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2023..

Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van alle locaties waar we gebouwd hebben met doorlink mogelijkheden naar beschrijvingen van de locaties en projecten

Middels evaluatie van de grote projecten willen we een beter inzicht krijgen in het bouwproces te India. Aan deze evaluatie doen naast de projectleiders ook het bestuur van de stichting en de zusters in India mee. Door het geven van een waardering aan 16 onderdelen van het bouwproces, zoals bestek, constructie, aannemer en oplevering krijgen we een beter beeld waar we de verbeteringen in ons proces moeten zoeken. Door ook de zusters en mogelijk ook de aannemers in India bij dit proces te betrekken, krijgen zij hierdoor een beter inzicht in de werkzaamheden die wij daar voor hen uitvoeren. Dit alles moet leiden tot een kwalitatief betere en goedkopere bouw van de school- en toiletgebouwen die we bouwen in India..

Bekijk het document met de 16 punten projectevaluatie.

pagina 1 van de 3

Noodproject "Herstel Srivaikuntam"

In december 2023 werd Srivaikuntam (in Zuid-India) getroffen door een grote overstroming. Het water van langdurige tropische regenval kon door de rivier niet verwerkt worden en brak door de oevers en dijken. Ook het zusterhuis en de scholen van de Zusters werden zwaar getroffen. Meer dan 3 meter water stroomde met kracht door de schoolgebouwen. Wanden, vloeren, inrichting van klassen en kantoor, alles werd zwaar beschadigd of geheel vernield. De kinderen kregen sindsdien zeer provisorisch les: met honderd in de paar nog beschikbare lokalen, of buiten zittend onder de boom.

Lees meer...

In voorbereiding. Ramapuram. Nieuwe toiletgebouw voor school.

De Assisi Matriculation Hr. Sec. school is een grote school met bijna 1100 leerlingen.

De kwaliteit van de klaslokalen is goed, met voldoende uitrusting. Alleen de toiletten voldoen in het geheel niet aan de huidige vereisten. Het aantal toiletten ten opzichte van het aantal leerlingen is onvoldoende. Bovendien zijn er veel beschadigingen.

We gaan hier een nieuw toiletgebouw neerzetten met 36 toiletten en 16 urinals.

Lees meer...

Gereed: Jubileumproject. Toiletgebouw en klaslokalen in Nellai Town

In Nellai Town staat een school met op dit moment 364 leerlingen, 225 jongens en 129 meisjes. De school groeit en er is dringend behoefte aan meer toiletten.

In overleg met de congregatie bouwen we hier een nieuw toiletgebouw met 6 toiletten en verbouwen we een bestaand klooster tot 3 klaslokalen zodat de school weer aan alle overheidseisen voor de onderwijsvergunning voldoet.

Lees meer...

Gereed P.T.Parru. Onderhoud van de boarding. 4e M&R project

In P.T. Parru hebben we een groot onderhoudsproject uitgevoerd.

Op het internaat zitten op dit moment 41 meisjes, mede door covid-19 was er een teruggang. De verwachting is dat het aantal in het nieuwe schooljaar weer naar 65 meisjes gaat. Het gebouw zelf stamt uit 1992 en ziet er nog redelijk uit.

Lees meer...

Gereed. Vegiwada Compound Wall M&R project 3

In Vegiwada ontstond een acuut probleem omdat de omheiningsmuur van het terrein van de zusters over een aanzienlijke lengte was ingestort.

Hierdoor kwamen ongewenste dieren en mensen op het terrein.

De zusters wilden graag dat de muur op korte termijn zou worden hersteld.

Lees meer...

Gereed. Vepery. M&R project 2

Op het St.Antony’s Home for Children in Vepery moeten diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De bestaande kapotte gemetselde watertank wordt afgebroken en vervangen door een kunststof watertank.
In de keukenmuur komt een nieuw raam en in de keuken wordt de haardplek gerepareerd

De muren en plafonds van de kostschool worden schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet. Scheuren worden dichtgekit

Lees meer...

Gereed: Avadi. Ons 1e M&R project.

In het kindertehuis te Avadi, ons eerste project in 1992, verblijven 49 meisjes. Nadat we vorig jaar de waterafvoer hebben verbeterd gaan we nu verder met het onderhoud van het gebouw in het kader van het M&R programma. Het hele gebouw wordt geschilderd en voordat hieraan begonnen wordt zijn er reparatie werkzaamheden nodig aan kozijnen, deuren en ventilatoren. De regenpijpen aan de buitenkant moeten vervangen of hersteld worden, de elektrisch installatie wordt gerepareerd. en een aantal lampen worden vervangen.

Lees meer...

Maintain & Renovate. Ons programma m.b.t. onderhoud

In de afgelopen jaren hebben we onze beperkte middelen bij voorkeur eerst bestemd voor nieuwbouw of uitbreiding van een school of kindertehuis, boven het opknappen en onderhouden van gebouwen. Ook door de zusters werd steeds prioriteit gegeven aan nieuwbouw of noodzakelijke uitbreiding.

In onze gesprekken met de leiding van de congregatie hebben we gezamenlijk besloten nu met voorrang aandacht te geven aan de onderhoudstoestand van een aantal locaties.

Om hieraan de juiste aandacht te geven hebben we het programma “Maintain & Renovate” gedefinieerd.

Lees meer...