In het verleden werden onze relaties op de hoogte gehouden via het Projectnieuws.

In dit projectnieuws veel informatie over de (toen) lopende projecten, reisverslagen van de projectleiders en ook informatie vanuit het bestuur.

Het projectnieuws werd op papier naar onze relaties gestuurd.

Helaas hebben wij in ons archief niet alle uitgaven terug kunnen vinden. En ook zijn sommige, van de wel terug gevonden uitgaves, van slechte kwaliteit.

Onze excuses alvast hiervoor. We menen dat het toch relevant is ook de minder van kwaliteit zijnde scans van de uitgaven op te nemen. We zijn op zoek naar aanvulling en betere exemplaren.